Currently viewing the category: "Projecten"
Verder lezen

Wat is het Algemeen Maatschappelijk Werk?

Iedereen loopt in zijn leven wel eens tegen problemen aan of maakt gebeurtenissen mee die moeilijk te verwerken zijn. Soms is het niet alleen moeilijk er mee om te gaan, maar ook om het overzicht te bewaren en er zelf uit te komen. Het kan ingewikkeld zijn,ingrijpend, verwarrend of […]

Verder lezen

Op 3 september 2013 om 9 uur begint het project geïsoleerde vrouwen.

Locatie: De Hobbel, Hobbemastraat 184, Den Haag

Bel voor meer info naar F. Aktas 06-41675151

Verder lezen

Onder het motto “Elke presentatie, voordracht, etc. is een generale repetitie voor de volgende” maakten 12 Haagse jonge vrouwen van Turkse en Afrikaanse afkomst onder leiding van Anita Poolman op een ontspannende en inspirerende manier kennis met verschillende basisaspecten van spreekvaardigheid en presentatietechniek. Opleiding/functie: leerling mavo, studentes HBO (onderwijsassistente, rechten, International business and languages ); DIV-medewerker.

Project: Dicht bij Huis

On 13 augustus 2013 By

Stichting Avrasya heeft de stap ondernomen om het Project “Dicht bij Huis” naar Turkije te exporteren. Deze stap werd genomen omdat uit de ervaringen met “Dicht bij Huis” in de verschillende regio’s in Nederland gebleken was dat de aanleidingen van de geschillen, die uitmonden in huiselijk geweld, veelal ontstaan in het land van herkomst. We willen […]

Verder lezen

“TURK-BALKAN WOMEN’S UNION”

The union meeting held by Avrasya Foundation and Turkish Women’s Cultural Association in Istanbul on 22 and 23 February, 2007 aims at conducting preliminary studies and establishing networks so as to realize some joint projects through cooperation among Balkan women’s non-governmental organizations regarding the below mentioned topics:

Supporting the education of female students, providing vocational […]

Verder lezen

Download Verslag Project Leukemie

Verder lezen

“Een project ter bevordering van emancipatie, binding en participatie van sociaal geïsoleerde vrouwen in Haagse Schilderswijk”

Aanleiding

Een combinatie van verschillende factoren spelen een belangrijke rol in het sociale isolement van allochtone vrouwen:

Sociale isolatie door gebrek aan contacten/netwerk Psychische problematiek zoals depressie en stress (soms in combinatie met geweld) Taalbarrières en/of kennis van de Nederlandse samenleving […]

Verder lezen

Van 7 april tot 12 april ben ik voor Avrasya naar Turkije geweest om deel te nemen aan een trainingsprogramma Milieubewustzijn & Jongeren. In Turkije is de organisatie Aydinlilar Association druk bezig geweest met de voorbereidingen om het trainingsprogramma in elkaar te zetten. Ik heb het als een grote uitdaging ervaren om mijn toch beperkte blik te mogen […]

Verder lezen

Voor ons was het een onvergetelijke ervaring. We hebben veel verschillende mensen uit uiteenlopende culturen en met uiteenlopende achtergronden en interesses ontmoet. En we hebben veel over onszelf en onze cultuur geleerd. Daarnaast hebben we kennis gemaakt met de historische, prachtige stad Istanbul met haar vele gezichten. Hopelijk kunnen we vanuit Avrasya in […]

Verder lezen