Wat is het Algemeen Maatschappelijk Werk?

Iedereen loopt in zijn leven wel eens tegen problemen aan of maakt gebeurtenissen mee die moeilijk te verwerken zijn. Soms is het niet alleen moeilijk er mee om te gaan, maar ook om het overzicht te bewaren en er zelf uit te komen. Het kan ingewikkeld zijn,ingrijpend, verwarrend of gewoon teveel in één keer.

In deze situaties kunt u beroep doen op het Maatschappelijk Spreekuur van Avrasya. In een gesprek met een van onze medewerkers kunt u samen naar oplossingen zoeken. De hulp kan bestaan uit informatie, advies, begeleiding of steun.

U kunt bij ons terecht met Turks, Arabisch en Nederlands.

De medewerker behartigt uw belangen met de bedoeling evenwicht en rust te vinden, zodat u het zelf weer aankunt. U staat er dus niet alleen voor!

U kunt bij ons terecht met vragen en problemen op het gebied van:

 • opvoeding;
 • werk of school;
 • omgaan met geld;
 • alleen zijn en eenzaamheid;
 • angst, onzekerheid en neerslachtigheid;
 • intimidatie en mishandeling;
 • relaties;
 • rouwverwerking;
 • sociale wetgeving en voorzieningen;
 • leven in een multiculturele samenleving;
 • inburgeren in de Nederlandse samenleving.

Uw privacy

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk: de maatschappelijk werker heeft een beroepsgeheim. Uw persoonsgegevens worden vastgelegd,tenzij u aangeeft dat u het niet wilt. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegeven om.

In gezamenlijk overleg bepaalt u welke hulp het beste bij u past. Dat kunnen één of meer gesprekken zijn, maar ook een cursus. Wat u samen met de maatschappelijk werker afspreekt, wordt vastgelegd in uw persoonlijke behandelplan. In alle gevallen is het de bedoeling de oorzaken van uw problemen te zoeken en bij te dragen aan het vinden van een oplossing. Daarvoor hebben wij de volgende mogelijkheden:

 • informatie en advies;
 • gesprekken;
 • cursus;
 • bemiddeling;
 • verwijzing.

Soms is informatie in de vorm van een kort gesprek of een folder voldoende. Ook met een advies kunt u misschien zelf weer verder.Nieuwe afspraken zijn dan niet nodig. Natuurlijk kunt u altijd nog eens bij ons terugkomen.

Juridisch spreekuur

Als u behoefte heeft aan juridisch advies of er is een juridisch probleem, dan kunt u hiervoor ook terecht bij het maatschappelijk spreekuur van Stichting Avrasya . Wij werken met drie advocaten die hun werk kosteloos doen. Dat betekent voor u dat er geen kosten aan verbonden zijn. Daarnaast houden wij een inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en u wordt direct door een van ons geholpen.Wel vragen wij u om lid bij ons te worden. De kosten zijn 25 euro per jaar.

Waar kunt u terecht?

Het Algemeen Maatschappelijk Werk heeft een inloopspreekuur in Den Haag. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U wordt direct door een van ons geholpen.

Het inloopspreekuur is maandag en woensdag van 09.30 tot 12.00 uur.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen spreekuren.

We staan in de ‘Sociale Gids’ van de Gemeente Den Haag.

Locatie en contact

Clubhuis ‘de Hobbel’

Hobbemastraat 184, 2526 JT Den Haag

Telefoon 070 752 3681

Download Folder Maatschappelijk Werk


Tagged with:
 

Comments are closed.