Muziektherapie is een vorm van preverbale psychotherapie. Het is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie worden gehanteerd om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

muziktherapi

Muziektherapie kent in het Middenoosten een geschiedenis van minimaal 12 eeuwen. Met name de sufi-ordes legden met de mystieke leer en de op deze leer gebaseerde muziek de basis voor de therapiemethodes. Een van de grootste filosofen uit het middeleeuwse Oosten Ibn Sina (980-1037) schreef dat het luisteren van muziek een rustgevende werking heeft op de geest en de geestelijke verruiming en ontwikkeling stimuleert. Een andere arts Shu’uri onderstreepte met de uitspraak: “een arts zonder kennis van muziek heeft niet genoeg kennis en kunde in zijn vakgebied om een betrouwbaar analyse af te geven,” het belang van de muziek in de therapie.

Vooral de muziektheorieboeken van Al Farabi vormden de technische bron voor de oosterse muziek. De sufiordes zorgden daarentegen voor de scholing en spreiding en waren verantwoordelijk voor de bewustwording van het pubiek omtrent de muziek en de heilzame werking ervan. De sufi-ordes waren hiermee verantwoordelijk voor de vorming van heilzame muziek. Tegelijkertijd vormde de heilzame muziek de bakermat van de sufimuziek.

De leer van de sufi-ordes werden gegoten in muziek en de muziek vormde weer de bron voor de leer van de helizame krachten van de kennis van de sufi-ordes. Men had overtuigende ervaringen opgedaan wat betreft de heilzame werking op de menselijke geest, welke vervolgens eeuwen lang is toegepast.

De bekende Turks-Amerikaanse cardioloog Dr. Mehmet Öz schreef in een artikel dat wanneer een patiënt ondanks een geslaagde ingreep/behandeling nog steeds klachten heeft; dit zal betekenen dat de reguliere medische kennis tekort schiet. “We maken mede gebruik van de ondersteunende werking van bijv. muziek, hypnose, fysiotherapie, acupunctuur, bio-energie en dergelijke.

Hypnose zorgt bijv. dat de patient zich ontspant en tot rust komt en helpt tegen pijnbestrijding. Muziek wordt ook gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld  gebruik gemaakt van ontspannende sufimuziek die de patiënt dan op de walkman heeft  bij het betreden van de operatiezaal. Er is geconstateert dat er veranderingen optreden van de hersenactiviteiten tijdens het beluisteren van onspannende muziek.

Onder veel volkeren en stammenwaren vele methodes van toepassing om slechte energiën en boze geesten te verdrijven omdat men die als oorzaak zag van vele ziektes. Hiermee had men diverse rituelen ontwikkeld waarbij vele soorten dans en muziek d.m.v. ritmes en zang werden verdreven en behandeld. Dit zag men als een methode om de geest weer te genezen en gezond te maken.

Bij sufi/mystieke ordes heeft de muziek een zeer voorname plaats. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat de leer louter bestaat uit alleen muziek. Alleen speelt de muziek wel een belangrijke rol in het bereiken van de positieve energie in het hart, welke volgens de sufi-leer  centraal staat in het welzijn van de mens.”

therapi

In Nederland is het fenomeen muziektherapie ook bekend. Muziek therapie wordt vooral ingezet voor psychodynamische denkkader, gedragstherapie en als communicatiemiddel voor mensen met een verstandelijke beperking:

Centraal staat de therapeutische relatie tussen één of meerdere patiënten en één of meerdere therapeuten die de behandeling van stoornissen in het gedrag en beleving tot doel heeft. Door gericht gebruik te maken van muziek in al haar verschijningsvormen biedt dit eigen specifieke psychotherapeutische mogelijkheden in de behandeling van psychische problemen. Het vormgeven en doorwerken van deze problemen op het muzikaal symbolisch niveau en de verbale reflectie daarover doet inzicht ontstaan in de eigen psychische problematiek, zodat stoornissen in gedrag en beleving verminderd en opgelost worden.

 

Comments are closed.